inflację, […] która by się kumulowała i obniżała finalny wpływ do kasy państwa. Nostalgłem.