Steam Powered World • Może steampunkowa subedycja? Historię mamy następującą: z jakiegoś powodu elektryczność przyciąga demony/brzydko pachnie/powoduje powstanie stulejki u użytkowników, dla tego ludzie musieli się obejść bez niej. Jednocześnie odkryto nowy minerał, Stellalit, który wzbudzany obecnością wody stanowi praktycznie niewyczerpane źródło ciepła, które może być użyte do wytwarzania pary. Oto techniczne założenia:
  Wczesna rozgrywka:
  Gracze mają do dyspozycji technologię z okolic II połowy XIX wieku, to znaczy że wykorzystuje się silniki Diesla, sprzężone silniki parowe, koleje, sterowce i temu podobne oraz stosowny arsenał. Oczywiście opracowuje się nowe technologie (bądź rozbudowuje infrastrukturę) z wykorzystaniem hKEh (hekto-kilo-inżyniero-godzin), dostarczanych przez wykształconych na politechnikach inżynierów. Surowce podstawowe to węgiel i ropa. Obok KEh mamy energię liczoną w GWh (spalenie jednej jednostki węgla dostarczy GMWh), będzie można budować fabryki i koleje (zwykłe i spalinowe). Jedna jednostka stellalitu pozwoli na zbudowanie uberkotłowni, dostarczającej 25MWh na ture. KEh i MWh nie kumulują się.
  Zaawansowana rozgrywka:
  Węgiel przestaje wystarczać, gracze opracowują OZE (zaawansowane siłownie wiatrowe, wodne i solarne kolektory cieplne), arsenał przypomina pierwszowojenny, pojawiają się czołgi na polach walki. Na morzach królują okręty podwodne i superpancerniki. Można zbudować linie telekomunikacyjne - pneumatyczną infrastrukturę, pozwalającą na natychmiastowy przesył poczty i rozkazów pomiędzy miastami.
  Późna rozgrywka:
  Wykorzystanie stellalitu opanowane zostało do perfekcji - pozwala on zasilać samoloty, udało się doprowadzić do nagłego wyładowania, przypominającą eksplozję nuklearną. Dzięki rozwojowi teorii informacji wzrasta przepustowość linii telekomunikacyjnych.
  Generalnie wygra ten, kto pierwszy wyśle misję na Księżyc. Niestety opcja z działem raczej odpada.

  W wersji arkuszowej mieli byśmy, obok naliczania dochodu państwa = ludnośxbogactwoxdostarczone DK(<=zapotrzebowanie)[mln$] także inflację, liczoną podług tego co tam napiszę (zależną od wysokości podatków, stopy rezerw bankowych, emisji obligacji i innych), która by się kumulowała i obniżała finalny wpływ do kasy państwa.


 • Admin

  inflację, […] która by się kumulowała i obniżała finalny wpływ do kasy państwa.

  Nostalgłem.