Informacje ogólne
#1
[Obrazek: bc2a064b9c.png]

Nazwa: Europejska Kompania Nandańska, nieoficjalnie Euronandan lub Nandańska Kompania Handlowa
Stolica: Borgueux <E26>
Ustrój: korporacja (twardy autorytaryzm)
Model gospodarczy: keynesizm
Języki urzędowe: francuski, angielski, niemiecki, niderlandzki i inne używane w Unii Europejskiej


Dane na: 2204

Ludności: 18,8 mln  
Reputacja: 3
Zamożność: zamożne
Poziom mobilizacji: 1 (armia zawodowa, 1% populacji)

Cechy społeczeństwa :
Europejska ekspansja handlowa - raz turę przeznaczając 10 KP możemy zdominować rynek innego kraju o gospodarce innej niż centralnie planowana (za zgodą gracza); każdy zdominowany rynek zwiększa dochód o 10%
- zdominowane rynki: USE
Rynek odzieżowy doinwestowany i zdominowany w Xinchiguo - +20% dochodu [wymaga utrzymywania przez Xinchiguo/EKN FT na rzece Zhong He - inaczej tylko 10% dochodu].
Fajne społeczeństwo, takie nie za wolne - PP przeznaczony w bogactwo zapewnia dodatkowe +1 WP; -5 K+ co turę; maksymalna stabilność wynosi 8
Biuro Komisji ONZ ds. Nandan w Merkelburgu - +2PK co turę, +5% dochodu [wymaga posiadania prowincji Merkelburg i reputacji 1+
Lojaliści Ziemi - nasi mieszkańcy interes Ziemi stawiają ponad interesem kolonii: sprzeciwianie się woli Ziemi (Komisji Europejskiej, ONZ) zawsze będzie wiąże się ze spadkiem stabilności (brak możliwość użycia KP).
Chiny są wspaniałe (cn. do 2203?) - każde działanie przeciw Chinom [Xinchiguo] (jeśli same nie podejmują bardzo agresywnych kroków [wojna, embargo, nic mniej]) kosztuje +5 KP (minimum 5 KP).
Cecha przestaje działać rok po zaprzestaniu dystrybucji “Czerwonego Morza” w kinach danego kraju [wycofanie w 2202 daje działanie aż do końca 2203, włącznie z wojną]. Uwaga: Samo z siebie to też kiedyś nastąpi, ale zależy wtedy po części od... Chin.
Dofinansowanie z UE (2203-2207) - -1 mln $ kosztu pierwszego WP w prowincji [-2 mln $ w Dakshin]; -2,5 mln $ kosztu lotniska, bazy morskiej i stacji radarowej
Generał Belisario jako doradca wojskowy - (jeden nowo szkolony generał może startować z jedną gwiazdką (nie można jej w tej turze podbić kulturą) LUB możemy dodać albo usunąć jedną doktrynę dotyczącą wojsk lądowych) co turę oraz +1 podbicia na najbliższe zawody Sensha-dō, bonus narastający z każdą turą posiadania Belisario jako doradcy
Biskupstwo w Bordeaux - brak efektów (na razie) [wymaga posiadania Bordeaux]

Aktualne umowy i pakty:
- układ tranzytowy z Chinami (https://pnwpbf.eu/showthread.php?tid=1240)
- Sojusz Sadagarski (https://pnwpbf.eu/showthread.php?tid=129...2#pid13232)


Państwa satelickie:


Struktura narodowościowa :
41% - Europejczycy (Europa Zachodnia)
23% - Europejczycy (Bałkany)
13% - Europejczycy (Skandynawia, Wyspy Brytyjskie)
7% Europejczycy (Ukraina)
3% Turcy, Arabowie
2% Australijczycy
9% Polacy
2% Chińczycy

Struktura religijna : 
27% Katolicy
32% Protestanci
10% Prawosławni
2% Żydzi
4% Islam
25% Ateiści
Odpowiedz
#2
[Obrazek: a734d11f85.png]
[Obrazek: 05acc73a30.png]
[Obrazek: f7d367236f.png]

WP (109):
Yosfield 5
Merkelburg 5
Borgueux 10
Alghobia 25
Cosa 5
Vrence 5
Santa Maria de Nandan 5
New Old York 5
Nuoliari 21
Vragov, Khoport, Santa Cruz, San Antonio, Propalvi, Nostra, Drigate, Dziwo Jima, Zrosburg, Ferroza, Breford, Mufield, Suvlagorod, Maizon, Slivine, Alepool po 1 (16x1=16)
Kopenholm 5
Reszta 0


Centra: wymieniamy tylko te które mamy
- własne: naukowe (Alghobia)
- przejęte:

Struktury:

ciężkie umocnienia - Yosfield (twierdza)
lotnisko - Borgueux
baza morska - Borgueux, Cosa, Santa Maria de Nandan
kosmodrom - Alghobia - hub kolonizacyjny (300+3*200=900 tys. populacji na turę)
morska platforma wydobywcza - 2xCieśnina Sadagar (metale przemysłowe, ropa), Morze Zielone (ropa)
kulturowa: Stadion Tankatlonowy w Alghobii (+3K+)
Odpowiedz
#3
Głowa państwa: komisarz Johannes von dem Gaarte (Skuteczny służbista - zmiana polityki jest tańsza o 2 KP, nowo-skolonizowane prowincje ze złożem surowców otrzymują +2 WP)
Szef rządu: dyrektor generalny François Emmerain (Nikt ważny - nie robi niczego ważnego, ale zapewnia ciepłą wodę w kranie)

Skład parlamentu: n/d

Następne wybory: n/d

Wybrana polityka: wzmożone inwestycje w infrastrukturę

Dowódcy:
generał Mercer - lądowy - 1
generał Belisario - lądowy - 4 - Exp (zdemobilizowany)
admirał Matias Torres - morski - 2
admirał de Falco - morski - Logistyk
generał Mihaly Dumitru Margareta Corneliu Leopold Blanca Karol Aeon Ignatius Raphael Maria Niketas A. Shilage - lotniczy - 1

Zespoły naukowe:
Politechnika Borgueux - przemysłowy - 1
Dassault Aviation - lotniczy - 4
Krauss-Maffei Wegmann - lądowy - 1

Zespoły wywiadowcze:
Bureau Central de Renseignements et d'Action - 1

Postacie fabularne:
Johannes von dem Gaarte - unijny komisarz ds. Nandanu. Jego zadaniem jest pilnowanie, by Europejska Kompania Nandańska stosowała się do zaleceń Unii Europejskiej i wypełniała powierzone jej zadanie. W praktyce swoje stanowisko zawdzięcza dyrektorowi Emmerainowi i jego wpływom na Ziemi.

François Emmerain - dyrektor generalny Europejskiej Kompanii Nandańskiej. Pragnie uczynić posiadłości Kompanii na Nandanie wzorową kolonią Unii Europejskiej, nawet jeśli czasem trzeba będzie pobrudzić sobie rączki.

Belisario - generał, obecnie w stanie spoczynku, który osiedlił się na Nandanie. Fan swojej żony, zajmuje stanowisko doradcy militarnego i trenera żeńskiej drużyny czołgingowej (żona mu pozwoliła).

Musa von dem Gaarte - przybrany synek Johannesa von dem Gaarte, znaleziony w koszyku pozostawionym u drzwi biura unijnego komisarza. Na razie robi ładną, zdrową kupę. Z pewnością czeka go wielka przyszłość!

Partie polityczne:
Rada nadzorcza Europejskiej Kompanii Nandańskiej (socjaldemokraci) - grupa polityków i specjalistów dobranych przez von dem Gaarte'a i Emmeraina, by pomagali w zarządzaniu posiadłościami EKN. Pełnią funkcję swoistej "elity partii rządzącej" Kompanii. Nastawieni na rozbudowę ekonomicznej i morskiej potęgi kolonii oraz na współpracę z metropolią.
Odpowiedz
#4
Ustrój:

- Europejska Kompania Nandańska jest korporacją założoną przez Unię Europejską w celu nadzorowania kolonizacji i eksploatacji zasobów Nandanu z korzyścią dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. EKN jest zależna od Unii. Unia Europejska ma prawo do wybierania i odwoływania zarówno komisarza ds. Nandanu, jak i dyrektora generalnego Kompanii.
- Ponieważ Kompania jest korporacją, i do tego działającą w nietypowych okolicznościach, przysługują jej nadzwyczajne uprawnienia, a władza ma charakter autorytarny. Pracownicy kompanii nie mają bezpośredniego wpływu na wybór czy decyzje zarządu, mogą jednak brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
- Władzę ustawodawczą i wykonawczą sprawuje dyrektor generalny EKN z pomocą rady nadzorczej Kompanii. Dyrektor generalny ma możliwość wydawania dekretów i ustaw obowiązujących na terytorium podległym Kompanii, nadzoruje pracę wydziałów utworzonych w ramach rady nadzorczej (pełniących funkcję ministerstw), dowodzi siłami samoobrony Kompanii oraz dba o kontakty z innymi koloniami. Przyjmuje się jednak, że Unia Europejska może wpływać na ostateczny kształt ustaw Kompanii.
- "Twarzą" Kompanii i przedstawicielem Unii Europejskiej na Nandanie jest unijny komisarz ds. Nandanu. Pilnuje on, by Kompania wykonywała swoje zadania, a prawo unijne było przestrzegane.
- Na terytorium Kompanii obowiązuje prawo unijne. Oznacza to m.in. brak kary śmierci. Sądy nadzorowane są przez radę nadzorczą Kompanii, aczkolwiek powołani przez nią sędziowie mają tylko tymczasowe uprawnienia - na wypadek problemów w kontaktach z Ziemią - i muszą uzyskać akceptację odpowiedniego organu unijnego.
- Na terytorium Kompanii panuje pełne równouprawnienie niezależnie od narodowości, religii czy płci.
Odpowiedz