Informacje Ogólne
#1
[Obrazek: d7majJciOrcwjs0dvZLK-WgfjDmNVY7fWX6sRB0n...4d416fa4eb]

Królestwo Nowej Brytanii

Stolica: Winston (N20)
Ustrój: monarchia konstytucyjna(jako część Zjednoczonego Królestwa) - demokracja zdecentralizowana
Model gospodarczy: keynesizm
Język/i urzędowy/e : angielski

Dane na: 2205

Ludności : 21.5 mln 
Reputacja: 4
Zamożność: zamożny
Poziom mobilizacji: 1

Cechy społeczeństwa: 
 • Opiekuńcze elity - 2 * stabilność K+ co turę
 • Przyzwyczajenie do komfortu - brak PP za pokój wiąże się z dodatkową karą -20% dochodu
 • Monopolista rynku pieczarek - +2% dochodu
 • Lojaliści Ziemi - nasi mieszkańcy interes Ziemi stawiają ponad interesem kolonii: sprzeciwianie się woli Ziemi (Wielkiej Brytanii, rodziny królewskiej, ONZ) zawsze będzie wiąże się ze spadkiem stabilności (brak możliwość użycia KP).
 • Hub kolonizacyjny - +1.1 mln ludności rocznie (+ 300 + 200 * 4 [reputacja] tys. ludności)
 • Uchodźców pamiętamy - wszystkie akcje kosztujące KP sprzyjające Helganom kosztują +10KP, skierowane przeciw Helganom kosztują -10 KP (minimum 0). +1K+ co turę
 • Ziemia nam pomaga (do 2203 włącznie) - część społeczeństwa będzie zawsze [...rok] nieprzychylna wszelkim ruchom “pan-Nandańskim” - wszelkie działania w ramach organizacji wyłącznie Nandańskich, albo przeciw woli Ziemi, kosztują +5 KP.
 • Chiny są wspaniałe (cn. do 2204) - każde działanie przeciw Chinom [Xinchiguo] (jeśli same nie podejmują bardzo agresywnych kroków [wojna, embargo, nic mniej]) kosztuje +5 KP (minimum 5 KP).
 • Ośrodki pro-wolnościowe - kontakty z krajami totalitarnymi i Helganami [lista może się wydłużyć] kosztują +5KP, minimum 5 KP. Brak deali z ww. krajami w turze daje +1 KP w turze następnej.
 • cnota: przedsiębiorczy - +10 WP dowolnie rozdysponowane w naszych prowincjach
 • cnota: innowacyjni - dajemy +20 postępu w wybranym slocie badawczym
 • Wielkie Ambicje - gwarancje niepodległości, wypowiedzenia wojen, interwencje militarne kosztują 5 KP mniej [pod warunkiem że nie podchodzą pod "Uchodźców pamiętamy!" i/lub Ośrodki pro-wolnościowe]. Możemy aktywować cnotę "waleczni" za 1PP, 50K+ [nie liczy się do sumy aktywowanych cnot] po dołączeniu do wojny organizowanej pod auspicjami ONZ (popieranej przez Komisarza ONS ds. Nandanu / Sekretarza Generalnego ONZ)
Aktualne umowy i pakty: Państwa satelickie:
<tutaj idą detale o państwie satelickim w twojej strefie wpływów, skrócone, pole jest puste na początku gry z oczywistych przyczyn>

Struktura narodowościowa: 
31% Brytyjczycy
24% Anglo-brytyjczycy
17% Indo-brytyjczycy
16% Szkot-brytyjczycy
5% Polo-brytyjczycy
3% Irlo-brytyjczycy
4% inni

Struktura religijna:  
Anglikanizm - 38%
Kalwinizm - 15%
Katolicyzm - 12%
Islam - 10%
Hinduizm - 6%
Judaizm - 3%
bezwyznaniowi - 16%
Odpowiedz
#2
[Obrazek: p9RqYE2.png]

WP (100): 
 • Winston - 25
 • Thatcherborough - 25: Surowce przemysłowe
 • Womanchester - 25
 • Coaltown - 5: Surowce Przemysłowe
 • Holyroodhouse - 5
 • Beepee - 5: Ropa
 • Southend - 5
 • MacDonald(1), Hanover(1), Port Cool(1), Kelvingrove(1), Perth(1)

Centra: 
- własne:
 • Centrum Naukowe: Uniwersytet Winston (Winston)
- przejęte:

Struktury

 • Kosmodrom(1): Hopwick
 • Baza Morska(1): Postwick Bay
 • Lotnisko(1): Winston
 • Morskie platformy wydobywcze: ropa(Zatoka Bliźniaków)
 • Umocnienia: linia ciężkich "Chamberlain" (Turdfall-Craptown-Churchill)
Odpowiedz
#3
Głowa państwa: Król Jerzy VIII z dynastii Windsorów
Gubernator(pełniący obowiązki głowy państwa): Sir Chaitanya Williams (Badacz - polityka inwestycji w kulturę zwiększa bazowy postęp badań o 1)
Szef rządu: Jane Bond (Szefowa wywiadu - +1 siła kontrwywiadu, trudność przy zakładaniu siatki wywiadowczej -4)

Skład parlamentu: 
44% - Partia Pracy
18% - Brytyjska Partia Narodowa
15% - Wigowie
15% - Partia Konserwatywna
12% - Abhorers

Następne wybory: 2206

Dowódcy:

British Army
 • FM. Richard Molesworth - 0
 • Gen. John Lambtown - 0
 • Gen. Celia J. Harvey - 0
 • Gen. William MacDonald - 0
Royal Air Force
 • Gen. Sharon Purves - 0
Royal Navy
 • Adm. George Byng - 1
Zespoły naukowe:
 • Uniwersytet Winston, Katedra Nauk Społecznych: Nauka - 5
 • Uniwersytet Winston, Katedra Aeornautyki: Lotnictwo - 2
 • Uniwersytet Winston, Katedra Automatyki: Przemysł - 1
 • Królewska Akademia Wojskowa w Hopwick: Wojska Lądowe - 1

Zespoły wywiadowcze:
 • MI5: um. 1
 • MI6 : um. 2
Postacie fabularne:

[Obrazek: 26877750.jpg]
Sir Chaitanya Williams(2145-) - naukowiec odpowiedzialny za pierwsze brytyjskie misje zwiadowczo-badawcze na Nandanie za które otrzymał tytuł szlachecki. Piastuje stanowisko dopiero od 2197 roku - wcześniejsze 10 lat pełnił funkcje Ministra ds. Kolonizacji Nandanu na Ziemii, bez wyraźnych poglądów politycznych, aczkolwiek formalista. [Obrazek: 4a156da78521711776eee9154d62d07a.jpg]
Jane Bond(2150-) - obecna Premier (brytyjskiego) Nandanu, liderka Partii Pracy, "matka-założycielka" nandańskiego oddziału MI5, za utworzenie i rozbudowę agencji.

[Obrazek: 0_SWNS_CARR_JOKE_04.jpg]


Eric Locke(2146-) - lider Wigów, były wykładowca nauk ekonomicznych na Oxfordzie i pierwszy Rektor nandańskiego Imperial College Winston.[Obrazek: 3500.jpg?width=1200&height=900&quality=8...9117f3cd99]


Mike Corwin(2125-?) - ekscentryczny, acz charyzmatyczny pisarz. Bez sukcesów zawodowych, aczkolwiek odziedziczył duży majątek. Przybył na Nandan w 2190 roku razem z siódmą żoną(młodszą o 45 lat).

[Obrazek: z17875045IBR,Jas-Kapela.jpg=]

Johnny Capela(2180-) - głos pokolenia, pisarz, poeta, artysta z polskimi korzeniami, jego rodzina wyemigrowała do Anglii w połowie XXI wieku po latach prześladowań artystów w Polsce. Twarz rządowych kampanii promujących rozwój kultury.
[Obrazek: c62f1999baff243e5b3799bdbd2fa1a5.jpg]


Król Jerzy VIII Windsor(2161-?) - prapraprapraprawnuk królowej Elżbiety II (praprawnuk Archiego Harrisona Mountbatten-Windsora, który nie panował, ale był ostatnim żyjącym i heteroseksualnym potomkiem Elżbiety II za panowania swego kuzyna, Jerzego VII). Jego Królewska Wysokość w 2203 jest rześkim mężczyzną poważnie traktującym obowiązki Króla, przynajmniej w części "jest Ojcem swojego Narodu" - tabloidy uwielbiają śledzić ten element jego życia. Jerzy VIII też swojego bujnego życia prywatnego nie ukrywa i jest całkiem popularny w świecie pełnym bezbarwnych, nudnych i poprawnych polityków.

Henryk Windsor, książę Walii - Powszechnie uważany za przeciwieństwo ojca Króla Jerzego - ma żonę i dwoje bardzo poprawnie zrobionych dzieci; jeśli zasiądzie na tronie ma szans na przejście do historii jako Henryk IX Skwaszony albo Ponury.

Partie polityczne:
 • Partia Pracy(soc) - brytyjska socjaldemokratyczna partia polityczna powstała w 1900 roku. Liderką na Nandanie jest Madam Bond.
 • Partia Konserwatywno-Unionistyczna(cen) - brytyjska partia polityczna powstała w 1832 roku, popularnie nazywana w dalszym ciągu torysami. Lokalnym liderem jest John Blair.
 • Brytyjska Partia Wigów(lib) - liberalny odłam Partii Konserwatywno-Unionistycznej, powstały na Nandanie ze względu na mieszaną ordynacje wyborczą pozwalającą na walkę więcej niż dwóch partii. Liderem jest Eric Locke.
 • Brytyjska Partia Narodowa(kon)  - nacjonalistyczna partia polityczna założona w 1982 roku, na Ziemi będąca planktonem politycznym oparta głównie na tym co powie w danym momencie charyzmatyczny lider Mike Corwin.
 • Abhorrers Union(pop) - konfederacja wielu pomniejszych Partii stających w opozycji do nandańskiego rządu i zdrowego rozsądku.
Odpowiedz
#4
Ustrój

Choć oficjalną nazwą terytoriów Zjednoczonego Królestwa na Nandanie jest właśnie "Nandan", jednak jest to określenie, które niespecjalnie się przyjęło i pojawia się głównie w pierwszych oficjalnych dokumentach, zostało wyparte przez "Nową Brytanię".

Nowa Brytania zgodnie z doktryną "podatki i reprezentacja" ma prawo do wyborów 10 Parlamentarzystów do Izby Gmin i jest zobowiązana do opłacania podatków na rzecz centralnego rządu z których została zwolniona na najbliższe 50 lat w celu utworzenia stabilnej kolonii. Parlamentarzyści Nowej Brytanii zazwyczaj wybierani są z rocznym wyprzedzeniem i z wyjątkiem spraw Nandanu zazwyczaj głosują zwyczajowo razem z partią rządzącą.

Nowa Brytania jest  w ramach Zjednoczonego Królestwa i oficjalnie jest podporządkowana Pałacom Westminsterskim i Buckingham - głową państwa jest Król(owa) Zjednoczonego Królestwa, a z jego ramienia na czele lokalnych władz stoi Gubernator mianowany przez monarchę za zgodą ziemskiego Parlamentu. Gubernator służy krajowi do odwołania lub rezygnacji (aczkolwiek jako ludzie pochodzący z wyższych klas ziemskiej Brytanii, często decydują się na powrót). Posiada szereg mechanizmu kontroli rządu oraz Parlamentu, wchodzi w skład Gabinetu i posiada prawo weta. Parlament większością 4/5 głosów ma prawo odwołać Gubernatora, do czasu wyznaczenia nowego jego rolę pełnić będzie Premier. Decyzję Gubernatora mogą zostać odrzucone 2/3 głosów Parlamentu wyłącznie jeśli nie są one sprzeczne z decyzjami ziemskiego Parlamentu.

W Nowej Brytanii władzę wykonawczą dzierży Gabinet - składający się z Premiera oraz Ministrów..
Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament Winston - jest zdecentralizowanym, krajowym, jednoizbowym ciałem ustawodawczym w Nowej Brytanii. Mieści się we wschodnim Winston na prawym brzegu rzeki Jerry. Parlament ten jest demokratycznie wybieranym ciałem składającym się obecnie ze 95 członków - 65(1 za każdy WP) wybieranych w ordynacji proporcjonalnej oraz 20(1 za każda prowincję) z jednomandatowych okręgów wyborczych. Nowe okręgi wyborcze zwyczajowo są nakreślane przy następnych wyborach przez Gubernatora. Do parlamentu Winston należy większość decyzji dotyczących Nandanu, ma także uprawnienia do polityki obronnej i zagranicznej, dopóki realizuje ono interesy Królestwa definiowane przez Gubernatora.

Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele brytyjscy osiadli na Nandanie i po przekroczeniu progu dorosłości. Obywatelstwo brytyjskie może być przyznane na Nandanie przez Gubernatora (w imieniu monarchy) w sposób specjalny za zasługi dla kraju oraz w procesie naturalizacji - dla osadników osiadłych w Nandanie przez 5 lat, posiadających więzi z Brytanią oraz o nieskalanej reputacji. Bierne prawo wyborcze jest niezależne od czynnego, przysługuje każdemu obywatelowi brytyjskiemu po przekroczeniu progu 21 lat w dniu wyborów.

System sądowniczy jest oparty na systemie Wielkiej Brytanii.
Odpowiedz