Rozmowy z MG
#1
W związku z tym, że zasady zmieniają się między edycjami, to forum stanowi przykład jak wygląda budżet na aktualnych zasadach.

Dla omawianego przykładu na start tury 0 dostajemy od MG:
  • Startowy pobór: Armia skadrowana (brak mnożnika % siły ludzkiej z populacji), +50k wolnych rekrutów.
  • Startowa reputacja: 0
  • 50 WP, 20 mln mieszkańców
  • Techy: Flota I
  • Zespoły naukowe: nauka z umiejętnością 1.
  • Wywiad: 1 siatka o 1 poziomie zasięg sąsiad/sąsiad sąsiada, 1 siatka 2 zasięg sąsiad/sąsiad sąsiada + 3 wpływu rozdzielone między sąsiadów NPC (max 2 u jednego)
  • 10 piech0, 4piech0kaw, 2art0kaw, 4art0, 2 niI, 1 baza morska, 3 FT
  • 50 mln $, 20 KP, 50K+, 6 stabilności
  • 1 wybrane centrum [jest rozmieszczone z efektem natychmiastowym, musi spełniać startowy wymóg WP]
  • Paliwo: 60P
Surowce są wypisane w budżecie.
Wybieramy centrum naukowe, siatki wywiadowcze i wpływy zaznaczamy w budżecie (wywiad w Rosji i w Niemczech, wpływy w Rumunii i Ukrainie)

Gramy demokracją scentralizowaną, z leseferyzmem jako modelem gospodarczym.
Odpowiedz