Wojna Domowa w Ziemi Miodem i Mlekiem Płynącej
#1
2204

Przewodniczący Nandańskiej Komisji Wojskowej Xinchiguo wyraża zaniepokojenie sytuacją w Ziemi Miodem i Mlekiem Płynącej. W obliczu faktu zagrożenia egzystencjalnego dla legalnego rządu z legitymizacją demokratyczną jak i uznaniem przez społeczność Ziemi, Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wyśle korpus pokojowy i udzieli wsparcia rządowi w Bayit Khadash w celu zabezpieczenia sytuacji humanitarnej, ochrony obywateli innych kolonii oraz ustabilizowania sytuacji militarnej. 

Xinchiguo nie implikuje sobie monopolu na pomoc w Ziemi Miodem i Mlekiem Płynącej, ale będzie uważnie obserwowało działania innych kolonii w kontekście tego kryzysu. Ze szczególną, krytyczną uwagą będą obserwowane transporty sprzętu wojskowego od kolonii oraz korpusy "pokojowe" biorące bezpośredni udział w ofensywnych operacjach militarnych. Xinchiguo zastrzega sobie możliwość reakcji na takie działania jak i ekspansję korpusu pokojowego na miejscu. W rozumowaniu rządu w Jianye, pomimo eskalacji przemocy w Ziemi Miodem i Mlekiem Płynącej priorytetem powinien być brak eskalacji kryzysu oraz przygotowanie gruntu do pokojowego rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji w nieokreślonej przyszłości.
Odpowiedz
#2
2204

Przekazujemy treść uchwały Ligi Narodów Nandanu w sprawie tego konfliktu:
Cytat:Liga Narodów Nandanu wzywa Państwo Nandanitów i Republikę Nandanicką do pokojowego rozwiązania zaistniałego sporu. Rozłam do jakiego doszło wśród Nandanitów nosi znamiona trwałego i w naszej opinii obie strony mają prawo do samostanowienia o swoim losie. Jesteśmy wstrząśnięci doniesieniami o zamordowaniu admirała Yeddidyacha, linczu na cudzoziemcach w Bayit Khadash i masowych mordach na cywilach. W związku z powyższym Liga Narodów Nandanu oczekuje od obu stron powstrzymania się od wszelkich działań ofensywnych, zaprowadzenia porządku i powstrzymania rozlewu krwi na kontrolowanych przez siebie terytoriach oraz powrotu do rozmów. Liga może zaoferować pomoc w mediacjach, chociażby w postaci udostępnienia neutralnego miejsca spotkań obu stronom (co niestety może być istotne zważywszy na efekt poprzednich rozmów). LNN deklaruje też gotowość do wysłania misji pokojowej mającej rozdzielić strony konfliktu na terenie Uttary.
Wobec powyższego zwracamy się do obu stron z oficjalną propozycją wysłania sił stabilizacyjnych o defensywnym charakterze, mającym odseparować od siebie walczące strony. Proponujemy również obu stronom spotkanie na neutralnym gruncie na Manticore w celu przedyskutowania ewentualnego zawieszenia broni i dalszych negocjacji.
---
Manticore również będzie uważnie obserwowało działania innych krajów i kolonii w sprawie. Podobnie jak Xinchiguo oczekujemy, że wszelkie zagraniczne oddziały, jakie znajdą się na ziemiach nandanickich, ograniczą się do działań defensywnych. Będziemy wdzięczni, jeśli Xinchiguo uzupełni swoją deklarację o element powstrzymania się od działań ofensywnych - dokładnie tak jak tego oczekuje od innych. Manticore ostrzega również, że rozważy blokady transportów sprzętu wojskowego, jeśli takowe się pojawią. Celem społeczności międzynarodowej powinno być wygaszenie konfliktu i rozwiązanie go na drodze dyplomacji, a nie dolewanie oliwy do ognia poprzez dozbrajanie stron konfliktu.
Odpowiedz
#3
2204

W rozumowaniu dyplomacji Xinchiguo, jeśli nie nastąpią wspomniane w poprzednim komunikacie NKW okoliczności...

Cytat:1. kolonie nandańskie będą wysyłały stronom broni (///. rozumianą mechanicznie jako wyposażenie jednostek wojskowych ze slotów, a nie Zaopatrzenie i Paliwo)

i/albo

2. korpusy pokojowe innych kolonii nandańskich będą uczestniczyły w militarnych akcjach ofensywnych

 nie ma powodu ze strony Xinchiguo by również się nie ograniczyło w ten sam sposób. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza musi jednak zastrzec możliwość zmiany tej polityki, gdyby te "rekomendacje" byłyby łamane przez inne kolonie Nandanu. Podobnie też zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji i ekspansji naszego korpusu pokojowego zależnie od wielkości innych korpusów pokojowych. Uznajemy to za rozsądne rozwiązanie.

W sprawie negocjacji pokojowych, jest jeszcze na nie prawdopodobnie za wcześnie, ale sugerujemy by nie odbywały się one na terytorium któregokolwiek z państw, które ma korpus pokojowy w Ziemi Mlekiem i Miodem Płynącej.
Odpowiedz
#4
2204

Manticore przyjmuje te deklaracje z zadowoleniem.
Rozumiemy punkt widzenia Xinchiguo w temacie miejsca negocjacji. Nasza propozycja może zostać rozważona przez obie strony, a jeśli pojawią się inne oferty, bardziej sprzyjające rozwiązaniu sporu - tym lepiej.
Odpowiedz
#5
2204

Rząd Republiki Nandanickiej oświadcza, że jest gotów wziąć udział w negocjacjach z rządem rabinackim z Ziemi Mlekiem i Miodem Płynącej, a także jest gotów na ewentualne zawieszenie broni.
W geście dobrej woli jesteśmy gotowi powstrzymać się od akcji ofensywnych w tym roku.

Negocjacje powinny się odbyć na neutralnym gruncie - na pewno nie w Bayit Khadesh, bo pamiętamy wciąż jak się skończyły poprzednie.
Odpowiedz
#6
2204

Jedyny legalny i prawowierny, namaszczony przez Ziemię i Adonaj* rząd Ziemi Mlekiem i Miodem Płynącej jest również gotów do rozmów z Republiką Nandanitów: jesteśmy gotowi w Bayit Khadesh negocjować warunki ich kapitulacji. Ogłaszamy ponownie, że w wypadku jeśli sami się poddadzą i uda się w sposób pokojowy reunifikować nasz święty kraj, buntowników nie spotkają zbyt surowe kary, a zbrodniarzom winnym zbrodni zasiadania w rządzie zostanie umożliwione rytualne religijne oczyszczenie przed egzekucją.
Bójcie się Adonaj, to jest BUNT!

Odmawiamy przy tym negocjacji na tzw. "neutralnym" gruncie, ponieważ negocjacje odbywane za pośrednictwem, przewodem lub w ogóle w domach gojów pokalają i nas i buntowników - a to my się musimy troszczyć o ich dusze, jak oni widać nie potrafią. Nie możemy się pokalać wobec Adonaj, więc możliwe są tylko negocjacje [na temat kapitulacji buntowników] na rytualnie wobec Adonaj właściwym terenie.

Jeśli nasze propozycje nie zostaną przyjęte, zostanie nam wobec buntowników tylko opcja jak najszybszego ocalenia ich nieśmiertelnych dusz, nawet jeśli za cenę istnienia ich powłok cielesnych. Jesteśmy za to odpowiedzialni wobec Adonaj, praojca Abrahama i założyciela naszego państwa Kantorovicha!

//*doczytałem/ przypomniałem sobie że prawdziwie pobożni Żydzi nie używają słowa "Jahwe" na określenie Boga, a tylko "Adonaj" ["Mój Pan"]. Za wszelkie wcześniejsze pomyłki w słowach rządu rabinackiego serdecznie przepraszam, odpowiadają za nie buntownicy.
Odpowiedz
#7
2204

Liga Narodów Nandanu postanowiła wezwać do wyjaśnienia i osądzenia wszystkich odpowiedzialnych za ataki ataki na cudzoziemców w Bayit Khadesh. Tego rodzaju pogromy na tle religijnym i etnicznym budzą jak najgorsze skojarzenia. Oczekujemy, że rząd rabinacki podejmie zdecydowane kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji oraz jasnego zagwarantowania, że nie dojdzie w przyszłości do niczego podobnego.

Dziękujemy władzom Republiki Nandanickiej za otwartość w kwestii postulowanego przez Xinchiguo i LNN pokojowego rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji. Ze względu na odrzucenie tego rozwiązania przez rząd rabinacki, LNN potwierdza wysłanie sił pokojowych w rejon konfliktu, które będą starały się powstrzymać eskalację konfliktu poprzez stricte defensywne działania.
Odpowiedz
#8
(2022-01-13, 23:03)Richtus napisał(a): 2204

Dziękujemy władzom Republiki Nandanickiej za otwartość w kwestii postulowanego przez Xinchiguo i LNN pokojowego rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji. Ze względu na odrzucenie tego rozwiązania przez rząd rabinacki, LNN potwierdza wysłanie sił pokojowych w rejon konfliktu, które będą starały się powstrzymać eskalację konfliktu poprzez stricte defensywne działania.

Zapamiętamy ten akt agresywnego wtrącania się w sprawy lojalistycznej ziemskiej kolonii!
Rząd Ziemi Mlekiem i Miodem Płynącej
Odpowiedz