Pogłoski
#21
2204

ONZ i UNICEF ogłosiły wyniki rozmów bilateralnych z poszczególnymi rządami.

*) Nowe Biuro ONZ powstanie w Wilhuff, w AMAT.

//AMAT:
+ 5KP;
- koszty określone na TFie;
+ cecha Biuro ONZ w Wilhuff - +2KP co turę, +5% dochodu [wymaga posiadania prowincji Wilhuff i reputacji 1+]

***
*) Druga Baza Sił ONZ powstanie w Southend, w Albionie.
Budowa bazy rozpocznie się w tym roku, w przyszłym roku ulokują się tam pierwsze pododdziały Sił Własnych ONZ.
Szczegóły współpracy zostały ustalone w osobnym protokole i utajnione, ale na konferencji prasowej wspomniano że istotnym czynnikiem była możliwość zaopatrzenia się w myśliwce IV generacji produkcji Nandańskiej.

//+ 5 KP LUB +1 reputacji [zależnie czy poszło w propagandę wewnętrzną czy zewnętrzną, wyjątkowo i jednorazowo].
+2k młodych, głupich, pełnych marzeń idiotów == rekrutów;
+TF
+ Cecha jawna: Szkolenia w Bazie SZ ONZ - -20K+ kosztu awansowania dowódcy. Koszt nie może być ujemny [wymaga posiadania prowincji Southend i reputacji 0+]
W 2210 cecha przejdzie w "-25K+ kosztu..." -> proszę się przypomnieć.

Dodatkowa, mniejsza i bardziej przeładunkowo-posterunkowa baza powstanie w Hinano, w Shiroihan. Wynegocjowane budowy zakładają możliwość postawienia pełnej bazy, jednak SZ ONZ zastrzegają że chodzi o mniejszy garnizon i znacznie mniejsze centrum szkoleniowe niż w Albionie.
// +3KP;
+1k młodych, głupich, pełnych marzeń idiotów == rekrutów;
+ TF

***
*) Hub logistyczny i biuro koordynacyjne UNICEF powstanie w Victorii, w ANZAC.
Umowa obejmuje bezpłatne korzystanie z FT/ST ANZAC (na wniosek i po rozmowach), ewentualne dostawy zaopatrzenia, a także bardzo istotne datki na rzeczy funduszu UNICEF dla Nandanu.

//+ 5 KP LUB -5KP i +1 reputacji [zależnie czy poszło w propagandę wewnętrzną czy zewnętrzną, wyjątkowo i jednorazowo].
+ cechy jawne:
Siedziba UNICEF w Victorii - umożliwia cechę “Rozlokowanie uchodźców”; +100k*reputacja przyrostu ludności; maksymalny poziom reputacji jest wyższy o 2; -20 mln $ co turę [wymaga posiadania prowincji Victoria]
Rozlokowanie uchodźców - każda nowa skolonizowana prowincja przynosi 100k więcej ludności [ł. 200k], +1*reputacja% przyrostu ludności [wymaga: Siedziba UNICEF w Victorii, reputacja 1+]
+ umowa zgodnie z ustaleniami na TF.
Odpowiedz
#22
2204/2205

Komisarz ONZ ds. Nandanu serdecznie podziękował Królestwu Manticore, AMATowi i ANZAC za udzielenie szerokiej pomocy dla Wyspy Gwiaździstej. Poza wręczeniem obiecanej nagrody (po 5 mln $ dla Manticore (głównego koordynatora akcji), AMATu i ANZAC), należycie też podkreślono zasługi każdego z tych państw.

// Manticore: +1 reputacji
ANZAC: +1 reputacji, +5 KP [bo jesteśmy pro!]
AMAT: (+1 reputacji) +10 KP LUB (+2 reputacji)

Każdy z ww. krajów:
+ cecha jawna: Sprawiedliwi Nandanu (jednoroczna) - Efektywny poziom reputacji jest +1 na dany rok (nawet jeśli przekracza się poziom "maksymalnej reputacji); zwiększenie dotyczy mechaniki i cech, poza kwestiami "Interwencji wojsk ONZ". [Udzielenie pomocy charytatywnej w wysokości co najmniej 10 mln$ / 1DP / odpowiednika powoduje przedłużenie działania cechy na kolejny rok].
Odpowiedz
#23
2205

AMAT podjęło bardzo szerokie śledztwo w sprawie zeszłorocznych wydarzeń (zaginięć) w Wilhuff. Sprawa jest utajniona, ale sam rozmach przedsięwzięcia jest mniej więcej znany: ściągano między innymi miniaturowe łodzie podwodne z Manticore!

***
Ogłoszone w ubiegłym roku odkrycie brazylijczyków (Wolnocesarskonandańczyków) na temat ras inteligentnych wzbudziło ferment w całym świecie naukowym. Wiadomo że duże współpracujące ziemskie uniwersytety: Oksford, Sorbona oraz Uniwersytet Tsinghua i Uniwersytet Pekiński, planują wysłać wspólną ekspedycję naukową do WCN w celu zapoznania się z badaniami i ich przeanalizowaniem. Misja ta ma duże znaczenie prestiżowe dla zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej, tradycyjnie znanych z badań naukowych - ale też dla Chin, pragnących utwierdzić swoją pozycję mocarstwa poprzez udane tak prestiżowe badania naukowe.

***
Na Ziemi nastąpiła ponowna próba uruchomienia elektronicznego awatara George'a R. R. Martina i zmuszenia go do wskazania gdzie jego biologiczny poprzednik schował napisany manuskrypt "Snu o Wiośnie". I ta próba, i próba zmuszenia go do napisania tejże książki od podstaw zakończyły się niepowodzeniem.

***
Jerzy VIII, obecnie panujący monarcha brytyjski wywołał kolejny seksskandal! Oczywiście, w jego wypadku ciężko mówić normalnie o czymś takim, biorąc pod uwagę że jego życie jest jednym wielkim seksskandalem, ale uwiedzenie prezydent Finlandii i królowej Danii na raz i bycie nakrytym przez mężów o b y d w u w łóżku (jednym) to skandal nawet jak na niego - nie mówiąc już o wysoko postawionych kochankach.
Następca tronu Henryk, książę Walii, zastępujący Ojca w obowiązkach państwowych, odmówił komentarza w tej sprawie.

***
W Izraelu trwa zażarty spór na temat zasadności działań rabinatu w wojnie domowej, ale w obecnym religijnym zacietrzewieniu Izraelskiej opinii publicznej przeważają głosy za rabinatem - zwłaszcza przy podkreślaniu przezeń lojalności do Ziemi i Izraela. ONZ przy tym odmówił Izraelowi uchylenia embarga na transport broni atomowej na Nandan.
Odpowiedz
#24
2205

Interpol, oddział na Nandanie, wystawił międzynarodowy (a ten ziemski Interpol to jak widać, międzyplanetarny) list gończy za niejakim doktorem nauk medycznych Józefem Elegnem. Ów niemiecki właściciel dużej firmy farmaceutycznej produkował wysokiej jakości leki, ale co dziesiątą-dwudziestą porcję leku skażona została groźnym wirusem. Wirus ten ma małą zdolności do przenoszenia się na innych, ale powoduje bardzo przewlekłe choroby, na które miał opracowane gotowe leki koncern farmaceutyczny pana E.
Pracownik koncernu będący informatorem zacytował J. E. “Dobra choroba przewlekła to trudna rzecz do wyważenia. Powinna kończyć się śmiercią pacjenta jak najpóźniej, chwilę po wydrenowaniu go z pieniędzy.
Józef E. według danych Interpolu przemieścił się na Nandan, prawdopodobnie przebywa w jednym z krajów o większej wolności gospodarczej i liberalnym podejściu do nauki - leseferystycznego lub minarchistycznego.

Należy zauważyć, że Nandan od początku był miejscem ucieczki przestępców liczących na ukrycie się przed sprawiedliwością. Niemniej dr. Józef E. jest pierwszym przestępcą aż takiego kalibru.
Odpowiedz