Wydarzenia
#51
2708

Upadek Marienburga doprowadził do niespotykanych przemian społeczno-politycznych we Wspólnocie. Kilka miesięcy przed inwazją wyszła książka "Protokoły Mędrców Xocopin", w której autor prezentuje wizję, jakoby elfy nie stanowiły żadnego zagrożenia dla ludzkości, a prawdziwym wrogiem miała być inna rasa - jaszczury. Książka przy oryginalnym wydaniu nie spotkała się z ciepłym przyjęciem, a wręcz przeciwnie - szła ona mocno przeciwko klasycznej ortodoksji i hierarchi "ras innych niż ludzkie" w ramach WWL. Nagły upadek Ligii Handlowej Kupców i Magów i nagła dezintegracja "elfiego zagrożenia" sprawiła nagle jednak, że zaczęto ją brać dużo bardziej na poważnie. Same idee zaprezentowane w tym radykalnym dziele są jednak bardzo niebezpieczne dla ideologii państwa, gdyż idą bezpośrednio przeciwko słowom Apostoła Wstąpienia. "Protokoły Mędrców Xocopin" prezentują wizje, jakoby jaszczury dążyły do metodycznego "zastąpienia" rasy ludzkiej rasą jaszczurzą, podburzając kraje ludzkie przeciwko sobie w proxy-wojnach tylko po to z pomocą komunistów (marionetek jaszczurów) przejąć kontrolę nad kolejnymi częściami Starego Świata. A by to powstrzymać, jest potrzebne by Wspólnota wreszcie stanęła do walki przeciwko wszelkim nie-ludziom. Cokolwiek by sądzić o samych Protokołach, idea "elfiego zagrożenia" się kompletnie skompromitowała i pozostaje teraz pytanie - co teraz?

-2 stabilności
Odpowiedz
#52
2709
Ostatni rok obfitował w wydarzenia, lecz nie skłoniło to enigmatycznej głowy państwa - i zarazem szefa rządu - do publicznego wystąpienia... Aż do teraz. Jak się okazuje Apostoł zapoznał się z "Protokołami Mędrców Xocopin" oraz społecznej reakcji na to dzieło. Występując publicznie z balkonu katedry Nurgle'a w Sarls jego ekscelencja oświadczył, że dzieło to nie jest sprzeczne z ortodoksją Kultu Wstąpienia. Wręcz przeciwnie - zawarte w nim tezy podkreślają i uzupełniają powszechnie uznawaną we Wspólnocie Hierarchię Rasową.

"Hierarchia nie świadczy o tym, czy dany gatunek jest nam wrogi czy nie - lecz jedynie o jego potencjalnej wartości. Elfy nie stanowiły zagrożenia ze względu na jakiś diaboliczny intelekt czy ekspansywność w Starym Świecie - a ze względu na te cechy, przez które pogrążyły się w brutalnej wojnie domowej o władzę, zatopiły swój własny dom, a ostatnio sprowokowały praktycznie każdy kraj sąsiadujący z Ligą do nienawidzenia tego kraju. W swojej bezbrzeżnej złośliwości, przekonaniu o rzekomej wyższości czy zaburzeniu postrzegania czasu w wyniku długowieczności i deficytów intelektualnych stanowiły zagrożenie nie dlatego, że spiski im tak dobrze wychodziły - lecz dlatego, że wychodziły im tak źle.
Jaszczuroludzie nie są elfami. Jaszczuroludzie to starożytny, potężny gatunek, który jest w stanie zarówno przez stulecia cierpliwie wprowadzać w życie swoje plany, jak i na bieżąco się adaptować do nowych warunków. Elfy stanowiły zagrożenie, bo ich działania były nieprzemyślane, irracjonalne i prowadzące do anarchii w rejonie. Jaszczuroludzie stanowią zagrożenie, bo są cierpliwe i inteligentne.
Cokolwiek przygotowują, ludzkość będzie gotowa. Teraz, gdy elfie nasienie anarchii pociągnęło Marienburg w otchłań zniszczenia, Wspólnota wykonała kolejny, wielki krok w stronę Wzniesienia - i nie pozwoli nikomu, by stanął jej na drodze do tego celu." Pełne przemówienie zajęło ponad godzinę, w trakcie której apostoł tłumaczył też zawiłości teologiczne odnośnie hierarchii rasowej kultu czy nie-ludzkich wyznawców bóstw chaosu.

Korzystając z okazji wystąpienia, przewodnik ludzkości ogłosił również, że za rok, zgodnie z terminem, odbędą się wybory parlamentarne - które będą decydujące dla losów Wspólnoty oraz całej ludzkości.
"Okres Wielkiej Próby nadciąga. Idźcie na wybory i głosujcie mądrze - gdyż to od was zależy czy ludzkość okaże się gotowa. Tylko gorliwość, niezachwiana wiara i ciągłe dążenie do samodoskonalenia przyniosą wielkość Wspólnocie oraz całej ludzkości."

Przemowie apostoła oraz jego wezwaniu do udziału w wyborach poświęcono sporo uwagi w mediach - szczególnie tych należących do Kultu.

//TL;DR - Reżimowa propaganda - +1 stabilności - 10 KP i 40 mln $, do tego wybory za rok

***

W parlamencie podjęto również dyskusję na temat losu Cyplu Trolli oraz sytuacji ekonomicznej po upadku Marienburga. Wyraźnie podkreślono, że działania Wspólnoty miały w interesie zaledwie ochronę ludzi na tym terytorium przed eskalacją konfliktu co, w obliczu działań wojsk imperialnych i ich dotychczasowych "wyczynów" na terenach okupowanych państw trzecich, okazało się słusznym krokiem. Szybki upadek rządu marienburskiego doprowadził jednak do powstania pustki administracyjnej i prawnej, którą rząd w Sarls musi pomóc wypełnić.

Na chwilę obecną na terenie Cyplu powołano Protektorat Wspólnoty Trollstadt. Zadaniem tego tworu administracyjnego jest zapewnienie stabilności na tym obszarze oraz podtrzymywanie kontroli obecnych władz cywilnych. Na przyszły rok zaplanowano referendum w sprawie statusu Cyplu - albo dołączenie do Wspólnoty jako nowa republika członkowska, ze wszystkimi benefitami tego stanu (liczne umowy gospodarcze, silna gospodarka, standardy demokratyczne, socjał, wysoki poziom autonomii) lub utrzymanie statusu protektoratu. Rząd podjął też decyzję o pełnej delegalizacji niewolnictwa na tym obszarze. Na działanie organizacji charytatywnych na tym terenie zostaną przeznaczone dodatkowe środki - zarówno by zapewnić byłym niewolnikom godziwy byt jak i by zabezpieczyć sytuację życiową reszty obywateli w obliczu gwałtownych zmian politycznych i ekonomicznych.

Oczywiście, obywatele Wspólnoty również zasługują na wsparcie od państwa - więc by pomóc im wykorzystać upadek ekonomicznego pasożyta na tkance świata jakim była Liga, rząd przedstawił pod głosowanie w parlamencie projekt dwuletniej obniżki podatków.

//TL;DR - dwie rzeczy do parlamentu. Pierwsza to status Cyplu. Wpisujemy prowkę jako naszą na potrzeby mapy, ale nie dopisuję ani WP ani ludności. Wydobywam surowce przemysłowe. Za rok referendum, o to będzie osobno w poście przy wyborach. Druga rzecz to głosowanie o -15% dochodów w budżecie 2710 i 2711
Odpowiedz